Czym zajmuje się architekt?

Czym zajmuje się architekt?

rp_architektura23.jpgW powszechnym pojęciu ktoś, kogo nazywamy architektem pracuje nad kartką papieru. Jego obowiązki kończą się na wyrysowaniu ogólnego zarysu budynku, czy innego obiektu i pewnych zdawkowych obliczeniach. Jednak takie podejście to ogromny błąd i przejaw ignorancji na temat naszej kultury.
Architektura, tak naprawdę, to wszystkie zasady planowania, tworzenia projektów, konstrukcji, a także dobierania odpowiednich typów materiałów. W swym pierwotnym zarysie dotyczył budownictwa. Z czasem jednakże rozciągnął się również nad gnomonikę i budowę machin wojennych. Inne znaczenie tego słowa to po prostu budynek, który został przez człowieka umieszczony na powierzchni naszej planety. Obraz projektów architektonicznych określa się pojęciem „obiekt budowlany”.
Jak więc widzimy, architekt nie zajmuje się wyłącznie wyrysowywaniem planu. Dobiera on również odpowiednie materiały do swojego projektu, a także uczestniczy w budowie i wspomaga cały proces powstawania budowli. Architektura jest bardzo obszerną dziedziną sztuki i techniki.