Jura Krakowsko- Częstochowska

Jura Krakowsko- Częstochowska

nieruchomosci (74)Architektura Jury Krakowsko- Częstochowskiej, to przede wszystkim wapienne skały i przepiękne zamki. Niektóre dosłownie przeplatają się ze skałami, tak, że np. fragment ich muru stanowi lita, wapienna skała. Taki przykład doskonale obrazuje zamek Olsztyn. Jego wieża położona jest idealnie na skale, która ją podwyższa. Można powiedzieć, że skała została wykorzystana w dobry sposób przez budowniczych. Cała budowla rozciąga się na wzniesieniu, co dawało jej dużo plusów podczas ewentualnego oblężenia, lepszą kontrolę nad okolicą a jako wybitna polska architektura, wygląda na nim po prostu imponująco. Jednym z największych wydarzeń dla zamku było odparcie ataków śląskich, odegrał w tym bardzo istotną rolę. Jednak warownia ta akurat została wzniesiona na ość kiepskim podłożu, ponieważ często zdarzało się, że skały pod nią kruszyły się, czy osuwały, dlatego też towarzyszyły jej częste przebudowy i naprawy. Ten zamek, podobnie jak Bobolice, był również atakowany przez wojsko austriackie. Jednak w tym wypadku obrona się powiodła.