Praca w budownictwie

Praca w budownictwie

Praca w budownictwie

Praca w budownictwie jest w Polsce zajęciem sezonowym ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne podczas zimy, czyli zalegający na ziemi śnieg oraz niskie temperatury powietrza powodujące zamarzanie gruntu i utrudniające pracę ludzi ze względu na nieprzystosowanie organizmu ludzkiego do funkcjonowania w niskich temperaturach. W okresie zimy prace budowlane prowadzone są na znacznie mniejszą skalę niż podczas pozostałych pór roku. Są to w głównej mierze prace wykończeniowe prowadzone wewnątrz budynków.

Praca w budownictwie jest atrakcyjnym zajęciem dla młodych mężczyzn nie posiadających specjalistycznego wykształcenia. Wykonują oni wówczas najcięższe prace fizyczne związane z procesem budowy, ale dostają za to relatywnie wysokie wynagrodzenie.

Budownictwo jest branżą, która dosyć często działa na pograniczu szarej strefy, czyli ludzie prowadzący własną działalność gospodarczą zatrudniają ludzi nie płacąc za nich składki ubezpieczeniowej, ani żadnych innych świadczeń.