Starożytne budowle

Starożytne budowle

rp_budownictwo11.jpgNależy najpierw rozważyć, jakie są najbardziej pierwotne źródła architektury. Oczywiście, że potrzeba jest matką wynalazku. W tym przypadku była to konieczność posiadania ochrony przed warunkami zewnętrznymi. Z czasem człowiek udoskonalił ją i upiększył i dał początek nowej dziedzinie sztuki. Tak właśnie powstała architektura.
Nadwyżka produkcyjna miała swój skutek w urbanizacji i powstaniu pierwszych miast w neolicie. Najlepszym z przykładów jest tureckie  Çatalhöyük. W bardzo wielu prastarych kulturach architektura odzwierciedlała aspekty religijne i mistyczne. Tak na przykład było w Egipcie, gdzie budowano ogromne piramidy, jako symbol czci oddawanej zmarłemu władcy. Natomiast w Persji miała ona przedstawiać bardziej polityczny i militarny aspekt oraz potęgę państwa i narodu. Ewolucja styli architektonicznych była niezwykle zróżnicowana i zależna od bardzo wielu czynników. Dzięki takiemu stanowi rzeczy możemy się dzisiaj cieszyć ogromną różnorodnością budowli i wizji współczesnych architektów.